Bình làm lạnh nước trái cây

Mô tả

Máy làm lạnh nước trái cây 1 tank
Model:JD 118JET25
Điện áp: 220/1P/50Hz
Kích thước:250 x 480 x 750 mm
Xuất xứ: Berjaya – Malaysia

Máy làm lạnh nước trái cây 2 tank
Model:JD 218JET25
Điện áp: 220/1P/50Hz
Kích thước:460 x 480 x 750 mm
Xuất xứ: Berjaya – Malaysia

Máy làm lạnh nước trái cây 3 tank
Model:JD 318JET25
Điện áp: 220/1P/50Hz
Kích thước:640 x 480 x 750 mm
Xuất xứ: Berjaya – Malaysia

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bình làm lạnh nước trái cây”