Tủ trưng bày kính công
Tủ trưng bày kính công

Tủ trung bày bánh

QUICK OVERVIEW

Tủ trưng bày kính cong
– Model: KE 5SCSB
– KT: 1505 x 730 x 1250mm
– Nhiệt độ điều chỉnh: +2°C~+8°C
– Điện áp: 220V/1P/50Hz
– Nhập khẩu tại: MALAYSIA
– Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Tủ trưng bày kính cong
– Model: KE 6SCSB
– KT: 1805 x 730 x 1250mm
– Nhiệt độ điều chỉnh: +2°C~+8°C
– Điện áp: 220V/1P/50Hz
– Nhập khẩu tại: MALAYSIA
– Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Tủ trưng bày kính cong
– Model: TBB-15
– KT: 1500 x 750 x 1250mm
– Nhiệt độ điều chỉnh: +2°C~+8°C
– Điện áp: 220V/1P/50Hz
– Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả

Tủ trưng bày kính cong
– Model: KE 5SCSB
– KT: 1505 x 730 x 1250mm
– Nhiệt độ điều chỉnh: +2°C~+8°C
– Điện áp: 220V/1P/50Hz
– Nhập khẩu tại: MALAYSIA
– Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Tủ trưng bày kính cong
– Model: KE 6SCSB
– KT: 1805 x 730 x 1250mm
– Nhiệt độ điều chỉnh: +2°C~+8°C
– Điện áp: 220V/1P/50Hz
– Nhập khẩu tại: MALAYSIA
– Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Tủ trưng bày kính cong
– Model: TBB-15
– KT: 1500 x 750 x 1250mm
– Nhiệt độ điều chỉnh: +2°C~+8°C
– Điện áp: 220V/1P/50Hz
– Xuất xứ: Việt Nam

Tủ trưng bày kính phẳng
– Model: RCS 4SB
– KT: 1200 x 730 x 1360mm
– Nhiệt độ điều chỉnh: +2°C~+8°C
– Điện áp: 220V/1P/50Hz
– Nhập khẩu tại: MALAYSIA
– Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Tủ trưng bày kính phẳng
– Model: RCS 5SB
– KT: 1500 x 730 x 1360mm
– Nhiệt độ điều chỉnh: +2°C~+8°C
– Điện áp: 220V/1P/50Hz
– Nhập khẩu tại: MALAYSIA
– Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Tủ trưng bày kính phẳng
– Model: RCS 6SB
– KT: 1800 x 730 x 1360mm
– Nhiệt độ điều chỉnh: +2°C~+8°C
– Điện áp: 220V/1P/50Hz
– Nhập khẩu tại: MALAYSIA
– Xuất xứ: BERJAYA – MALAYSIA

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tủ trung bày bánh”