Bếp âu 4 BT4U

QUICK OVERVIEW

Bếp từ âu 4

KT: 700x750x800mm

Điện 220V/1F/50Hz

Công suất 3Kw x 4

Xuất xứ: aaujsc